Τρόποι Παραγγελίας

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο www.darksidetattoosociety.com απαιτούνται:

– Η εγγραφή στην ειδική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία

– Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.